Sale!

ಸಮೃದ್ಧ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು-ಶ್ವೇತಾ ನಿಹಾಲ್ ಜೈನ್

105.00 79.00

ನನ್ನ ಮಾತು

ಬದುಕು ಆಧುನೀಕತೆಯ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೂ ಅಲ್ಪಾಯು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ

ಕೊರತೆಗಳೂ… ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಬದುಕು ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ? ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಕಲು

ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕೃತಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ‘ಸಮೃದ್ಧ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ

ಹೆಜ್ಜೆಗಳು’ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಇಂ?ಂ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ

ಬರೆದ ಕೃತಿ. ಈ ಕೃತಿ ಈ ರೂಪ ಪಡೆಯಲು ವಿಶಇಂ?ಂ ಕಾರಣವಿದೆ. ನನ್ನ

“ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಸಾರ್ಥಕದೆಡೆಗೆ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭ

ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನೀಕ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಕುಮಾರ್ನಾಥ್ರವರು

ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯದಿಂದ

ಸಾರ್ಥಕದೆಡೆಗೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ

ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಹಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ವಾಸ್ತವ ಬದುಕಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಮತ್ತು ಓದುಗರು ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನನು

ನಿಮ್ಮದೇ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ

ಬರವಣಿಗೆಯ ತೂಕ ವಂಂತಂಗ?ಂಂಔ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಓದುಗರು ಅದರಿಂದ

ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಉತ್ತಮ

ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಸ್ತವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸಿ ಈ ಕೃತಿ

ಬರೆದಿರುತ್ತೇನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ

ಹಲವಾರು ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ

ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ಕೃತಿ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ

 

ಇದನ್ನು ಓದಿದ ನನ್ನ ಓದುಗ ಮಿತ್ರರು ನೂರಾರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು

ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರಳಿಗೆ/ನಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ

ಸಂ ಬವ್ರಿ ುಸು ವ  ವಿಚಾರ  ಬೆ ರ ೆ ಯ ಾವು ದೂ ಇಲ ್ಲ ಎನು ್ನವು ದು ನನ ್ನ ಬಾ ವನ .ೆ

ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಚಾರಗಳು

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ನೆನಪಾದಾಗ ಲೇಖನಿ-ಕಾಗದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ

ಬರೆದ ದಿನಗಳೂ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲ ಈಗಾಗಲೇ

ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಈ ಕೃತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ

ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವ

ಸಂದರ್ಭ. ಸದಾ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವ ಡಾ. ಪದ್ಮಲತಾ

ವಾಸುದೇವ್, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

ಈ ಕೃತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಡಾ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ

ಹೊಸಂಗಡಿ, ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ

ಎನ್. ಪಂಂರಂಂ?ಇಂಂತಂಗಮ್, ಗಾ.ರಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ

ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಂ?ಂಂಔ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ

ಗೋಪಾಲಣ್ಣ, ಸಿ.ಆರ್. ನಾಗೇಶ್. ಎಸ್. ಮಹೇಂದ್ರಣ್ಣ ಹೊಸದಿಗಂತ

ವಿಶಇಂ?ಂ ವರದಿಗಾರರಾದ ವಿಠಲ್ದಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಬೆಳಕು ಫಇಂಡಇಂ?ಂ’್ನ

ಎನ್.ಜಿ.ಓ.ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಮಗದುಮ್, ಈ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಎಸ್.ಎಂ.ಹರೀಶ್, ಪ್ರಣೀತ

ದೇಶ್ಪಾಂಡೆ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ

ಕೋಟಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಸಲಹೆ

ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತೂರು, ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ

ಹೊಸಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಜಿನೇಶ್ ಜೈನ್ ಮೌಲ್ಯ

ಪ್ರಕಾಶನ.

ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ

ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು

ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಂದವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ನ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ರವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಉತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡು ಓದೋಣ… ಕನ್ನಡವನ್ನು

ಬೆಳೆಸೋಣ… ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಶ್ವೇತಾ ನಿಹಾಲ್ ಜೈನ್

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಮೃದ್ಧ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು-ಶ್ವೇತಾ ನಿಹಾಲ್ ಜೈನ್”

Vendor Name

Pustaka Mane
0 out of 5